തിരുവനന്തപുരം: ശനിയാഴ്ച പിഎസ് സി എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി നടത്താനിരുന്ന പോലീസ് വകുപ്പിലെ വനിതാ സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍/ സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള(കാറ്റഗറി നമ്പര്‍ 653/2017, 657/2017) പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. ഈ മാസം 31 വരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ പൊതുപരിപാടികള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് കണക്കിലെടുത്താണ് പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചത്.

Thiruvananthapuram: Kerala Public Service Commission (Kerala PSC) has postponed the Civil Police Officer/ Women Civil Police Officer in Police Department OMR examination. The CPO /WCPO OMR examination was scheduled to be held on May 26, Saturday.  This Kerala PSC decision is happening after Kerala Government has made a decision to not to conduct any public programmes in Kozhikode after the outbreak of Nipah virus, which has claimed 12 lives so far.

The Kerala PSC decision will apply to all districts from the state.A notification from Kerala PSC said the fresh dates for these CPO /WCPO OMR examinations will be released later.